கோயம்பத்தூர் பேருந்து நிறுத்தத்தில் விபத்து

கோயம்பத்தூர் பேருந்து நிறுத்தத்தில் மேற் கூரை இடிந்து விழுந்து 5 பேர் பலி கோயம்பத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சோமனுர் நகரில் பேருந்து நிறுத்தும் இடத்தில் மேற் கூரை

Read more